SELF-RAISING FLOUR PRIMA
-5%
SELF-RAISING FLOUR PRIMA
70.000 Đ 66.500 Đ
PLAIN FLOUR PRIMA
-5%
PLAIN FLOUR PRIMA
65.000 Đ 61.750 Đ
BREAD FLOUR PRIMA
-5%
BREAD FLOUR PRIMA
75.000 Đ 71.250 Đ
KEM TƯƠI UHT WHIPPING CREAM ANCHOR(Hộp 250ML/Hộp 1Lít)
-5%
KEM TƯƠI UHT WHIPPING CREAM ANCHOR (Hộp 250ML/Hộp 1Lít)
55.000 Đ - 125.000 Đ 52.250 Đ - 118.750 Đ
TOPPING BASE RICHS
-5%
TOPPING BASE RICHS
65.000 Đ 61.750 Đ
CHOCOLATE CHIPS (LẪN)
-5%
CHOCOLATE CHIPS (LẪN)
25.000 Đ 23.750 Đ
CHOCOLATE CHIPS (TRẮNG/ĐEN)
-5%
CHOCOLATE CHIPS (TRẮNG/ĐEN)
20.000 Đ 19.000 Đ
KEM TOPPING MEGGLE CREME
-5%
KEM TOPPING MEGGLE CREME
85.000 Đ 80.750 Đ
KEM TOPPING ACE 200 VIVO
-5%
KEM TOPPING ACE 200 VIVO
70.000 Đ 66.500 Đ
KEM BÉO THỰC VẬT RICH’S LÙN
-5%
KEM BÉO THỰC VẬT RICH’S LÙN
28.000 Đ 26.600 Đ
HẠNH NHÂN CẮT LÁT
-5%
HẠNH NHÂN CẮT LÁT
40.000 Đ 38.000 Đ
CREAM CHEESE ANCHOR
-5%
CREAM CHEESE ANCHOR
195.000 Đ 185.250 Đ
BỘT HẠNH NHÂN
-5%
BỘT HẠNH NHÂN
20.000 Đ 19.000 Đ
BỘT CACAO BELCHOLAT
-5%
BỘT CACAO BELCHOLAT
260.000 Đ 247.000 Đ
BỘT BẮP THÁI LAN
-5%
BỘT BẮP THÁI LAN
25.000 Đ 23.750 Đ
BỘT BÁNH BAO TRỘN SẴN MIKKO XANH
-5%
BỘT BÁNH BAO TRỘN SẴN MIKKO XANH
45.000 Đ 42.750 Đ
SOCOLA NGUYÊN CHẤT 75% GRANDPLACE
-5%
SOCOLA NGUYÊN CHẤT 75% GRANDPLACE
210.000 Đ 199.500 Đ
SOCOLA ĐEN GRAND PLACE
-5%
SOCOLA ĐEN GRAND PLACE
110.000 Đ 104.500 Đ
SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI
70.000 Đ 66.500 Đ
65.000 Đ 61.750 Đ
75.000 Đ 71.250 Đ
55.000 Đ - 125.000 Đ 52.250 Đ - 118.750 Đ
65.000 Đ 61.750 Đ
SẢN PHẨM HOT
55.000 Đ - 125.000 Đ 52.250 Đ - 118.750 Đ
70.000 Đ 66.500 Đ
195.000 Đ 185.250 Đ
65.000 Đ 61.750 Đ
25.000 Đ 23.750 Đ
SẢN PHẨM MỚI
55.000 Đ - 125.000 Đ 52.250 Đ - 118.750 Đ
25.000 Đ 23.750 Đ
70.000 Đ 66.500 Đ
195.000 Đ 185.250 Đ
110.000 Đ 104.500 Đ